De groep BNP Paribas is al ruim 40 jaar een vaste waarde en fervent sponsor van het tennis.

In België zet BNP Paribas Fortis dit engagement al jaren kracht bij dankzij een actief partnership met zowel de Vlaamse als Franstalige tennisfederaties, Tennis Vlaanderen en de Association Francophone de Tennis. Daarnaast zijn wij reeds sponsor van tal van nationale en internationale tornooien over heel het land. Via deze wegen ondersteunen we vandaag het tennis in al haar facetten en zijn we terug te vinden in zowel het professionele -, het beloftevolle -, het amateur - als het goodwilltennis.

In het bijzonder op lokaal vlak zetten wij met BNP Paribas Fortis deze sponsoringstrategie verder door partnerships aan te gaan met diverse tennisclubs. In het verleden gebeurde dit onder meer via het verdelen van de inmiddels welgekende “tenniskits”. De keuze om op deze manier de clubs te ondersteunen, bleek alvast een schot in de roos te zijn. Zo hebben wij de voorbije jaren al meer dan 500 clubs in België kunnen uitrusten met gloednieuw tennismateriaal dat nog dagelijks gebruikt wordt tijdens de lessen, de stages en de tornooien.

Omdat deze tenniskits zo succesvol bleken, zullen we ook de komende jaren de clubs blijven ondersteunen. We hebben de aanpak echter vernieuwd om zodoende meer gestructureerd en gepersonaliseerd de clubs te kunnen bedienen.

Met het nieuwe Tennis Affinity Program, wil BNP Paribas Fortis verder gaan dan klassieke sponsoring. Dit programma dient een win-win partnership te creëren voor alle partijen, waarvan iedere belanghebbende de vruchten kan plukken. Vanzelfsprekend zullen bepaalde aspecten zwaarder doorwegen in de toekenning van onze Affinity Labels en bijhorende credits waarmee tennismateriaal zal kunnen worden besteld, maar iedere club zal de kans krijgen om deel uit te maken van dit sponsorproject.

• Uw aanvraag tot sponsoring vindt u op deze pagina.

• Na ontvangst en analyse van het dossier, zal de club een aantal credits toegewezen krijgen waarmee ze tennismateriaal zal kunnen aanschaffen in onze BNP Paribas Fortis tennis-shop. Deze shop bevat een heel aantal mooie en professionele tennis-items die iedere club goed zal kunnen gebruiken tijdens haar tennisactiviteiten. Daarbij geeft dit materiaal een bijzonder professionele uitstraling aan de club.

• Na validatie van deze bestelling, maken wij een overeenkomst op waarin het engagement van beide partijen beschreven wordt. In samenspraak met onze logistieke partner, zal vervolgens het materiaal geleverd en door ons geplaatst worden.

Duur van het contract

De overeenkomst is steeds 2 jaar geldig en gaat in vanaf het moment dat het bestelde materiaal geleverd wordt. Het aangeleverde visibiliteitsmateriaal (windzeilen en netlogo’s met branding van BNP Paribas Fortis) dient bijgevolg minstens 2 jaar aanwezig te blijven op de terreinen van de club.

Commerciële relatie van de club

Om maximaal te kunnen genieten van het sponsoraanbod van BNP Paribas Foris is het belangrijk dat de club beschikt over een rekening bij BNP Paribas Fortis op naam van de club zelf. Hier wordt dus geen rekening gehouden met eventuele privérekeningen van de voorzitter, secretaris of andere bestuursleden.

Lidgelden, inschrijvingen voor lessen, stages of andere gelden voor tennis gerelateerde activiteiten dienen ontvangen te worden op deze zichtrekening. Dit vormt immers een belangrijk engagement en dus ook een duidelijke affiniteit van de club met de bank. Eventuele andere rekeningen bij andere financiële instellingen kunnen gewoon blijven bestaan, maar ten minste één actieve zichtrekening op naam van de club is een minimumvereiste om in aanmerking te komen voor ons uitgebreid sponsoraanbod.

Communicatie van de rekeningnummers

De BNP Paribas Fortis-rekening dient duidelijk vermeld te worden op de website van de club en bij uitbreiding op alle communicatiedragers waar deze vermelding noodzakelijk is (inschrijvingsdocumenten, nieuwsbrieven, stagedocumenten, …).

Visibiliteit van het merk BNP Paribas Fortis

Aangezien het sponsoraanbod, naast de commerciële relatie, eveneens sterk afhankelijk is van de visibiliteit van het merk BNP Paribas Fortis, is het belangrijk dat de club akkoord gaat met het plaatsen van visibiliteitsmateriaal van de sponsor. Concreet betreft het de installatie van windzeilen en netlogo’s op de tennisterreinen van de club. Hoe meer visibiliteit door de club zal worden toegelaten, hoe groter het sponsoraanbod zal zijn van BNP Paribas Fortis. Dit engagement is eveneens 2 jaar geldig.

Gebruik van het gesponsorde materiaal

De club engageert zich om het geleverde materiaal met zorg te zullen gebruiken en enkel voor tennis-gerelateerde activiteiten. Zolang het contract loopt, zal de sponsor immer geen herstellingen of nieuwe leveringen van beschadigd materiaal kunnen uitvoeren.

Online communicatie van het merk BNP Paribas Fortis en We Are Tennis

De organisatie engageert zich tot het plaatsen van volgende elementen op haar website:

 • Het plaatsen van het corporate logo en link naar de corporate website van BNP Paribas Fortis onder de rubriek “sponsors” op de website;
 • Het plaatsen van een WeAreTennis-banner en link naar de desbetreffende Facebook pagina www.facebook.com/WeAreTennis op de homepage van de clubwebsite.

Credits:

 • Deze kunnen beschouwd worden als virtueel geld waarmee het gesponsorde tennismateriaal kan aangekocht worden in de tennisshop. Het aantal credits is niet gelijk aan hetzelfde bedrag in euro’s maar de reële aankoopwaarde van het materiaal dat men zal kunnen bestellen, ligt in dezelfde grootteorde of heeft vaak een marktwaarde die nog veel hoger ligt.
 • LET OP: niet alle credits kunnen aan eenzelfde artikel besteed worden. Uit logistieke overwegingen werden immer maxima toegekend aan het te bestellen materiaal. Deze maximale aantallen staan eveneens vermeld bij ieder artikel in de shop.

Visibiliteit & Affiniteit:

 • Hieronder verstaan we de combinatie van zowel het plaatsen van visibiliteitsmateriaal op en rond de terreinen, als het plaatsen van web-banners op de homepage van de clubwebsite, als het bezit van een rekeningnummer bij BNP Paribas Fortis op naam van de club. Met andere woorden, hoe groter de affiniteit van de club met de bank, hoe groter de affiniteit van de bank met de club en dus ook hoe groter het sponsoraanbod
 • De bereidheid tot het plaatsen van de windzeilen en netlogo’s op de terreinen van de club zal een doorslaggevende rol spelen bij het toekennen van het aantal credits. Het is dus van cruciaal belang dat de club dit engagement duidelijk vermeldt bij haar aanvraag en dit voor de duur van het contract = 2 jaar.
 • Zowel de netlogo's als de windzeilen worden VOLLEDIG GRATIS aangeboden. Dat wil zeggen dat er geen credits zullen worden aangerekend voor de bestelling van dit visibiliteitsmateriaal.

Vaste kost:

 • 250 credits zullen standaard worden aangerekend voor de levering en de plaatsing van het materiaal.
 • Het is sterk aan te raden het totale aantal credits in één bestelling op te gebruiken aangezien credits NIET kunnen opgespaard worden.

Clubs die hun Affinity Contract wensen te verlengen – hernieuwing van een bestaand Affinity Contract.

Clubs die in het verleden reeds werden ondersteund door middel van het Tennis Affinity Program, zullen bij hun hernieuwing opnieuw credits ontvangen maar deze keer toegang krijgen tot de volledige en super uitgebreide versie van de tennisshop. Deze volledige versie gaat veel verder dan het initiële aanbod van bij de eerste aanvraag en omvat tal van extra tennisitems die interessant kunnen zijn voor de club. Dit betekent dus een absolute meerwaarde voor clubs die hun engagement opnieuw voor 2 jaar wensen te verlengen.

Ander type sponsoring

 • Tornooisponsoring:
  Helaas moeten we hier reeds melden dat tornooisponsoring zeer uitzonderlijk is. BNP Paribas Fortis zet enkel in op tornooien met een internationaal karakter zoals de Future Tornooien en Challengers met een ITF label of grotere ATP & WTA tornooien.
 • Individuele sponsoring:
  BNP Paribas Fortis sponsort geen individuele atleten noch tennisploegen.
 • Tennisscholen en academies:
  Tennisscholen of tennisacademies komen niet in aanmerking voor sponsoring. Ons sponsorbeleid is dan ook gericht op de clubs zelf.

Affinity labels

Credits die u kan verzilveren in onze tennisshop

Om het overzicht te bewaren over de verschillende engagementen van iedere club, kennen wij Affinity Labels toe. Hoe groter de affiniteit van de club met onze instelling, hoe groter het engagement van onze bank in de club.

affinity 500

club ≠ klant bij BNP Paribas Fortis
maar is wél bereid tot het
plaatsen van visibiliteit

Club = klant bij BNP Paribas Fortis
En Visibiliteitsratio: 1% – 49%

500

credits

affinity 1500

club = klant bij BNP Paribas Fortis

Visibiliteitsratio: 50% – 64%

1500

credits

affinity 2000

club = klant bij BNP Paribas Fortis

Visibiliteitsratio: 65% – 79%

2000

credits

affinity 2500

club = klant bij bnp paribas

Visibiliteitsratio: 80% – 99%

2500

credits

affinity 3000

club = klant bij BNP Paribas Fortis

Visibiliteitsratio: ≥ 100% én
Terreinen < 7 of Leden < 500

3000

credits

affinity 3500

club = klant bij BNP Paribas Fortis

Visibiliteitsratio: ≥ 100% én
Terreinen > 7 én Leden > 500

3500

credits

 

Tennismateriaal

Dit is het tennismateriaal dat aangekocht kan worden met de toegewezen credits.